Declaració d’accessibilitat

Tecnoserveis s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decreto 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, del 26 d’octubre del 2016.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.tecnoserveis.cat ; en queden exclosos els continguts publicats procedents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decreto 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018:
  • En algunes pàgines pot haver-hi elements que no en permetin el reajustament del contingut (requisit número 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549-2022 reajustament de text).
  • Pot haver-hi alguns elements que no es puguin recórrer o interactuar amb el teclat (requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549-2022 teclat).
  • En algunes pàgines pot haver-hi atributs i ID duplicats (requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 processament).
 • Càrrega desproporcionada: Sense aplicació.
 • El contingut que no entra en l’àmbit de la legislació aplicable
  • Pot haver-hi continguts de tercers, que no estiguin desenvolupats per Tecnoserveis i, per tant, no estiguin sota el nostre control, como ara arxius ofimàtics.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració fou preparada el 9 de maig del 2023. 

Última actualització de la declaració: 20 de maig del 2023.  El mètode emprat per a actualitzar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per l’empresa Eventium Consulting S.L para la Tecnoserveis Delmar S.L.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018] com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatius a l’accessibilitat del lloc web a través del següent formulari de contacte o bé trucant al telèfon 977 441 925.

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment (a l’incompliment?) dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons allò que n’estableix l’article 3, apartat 4.
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb total claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

L’esmentada sol·licitud pot ser presentada a través del següent formulari de contacte, així com de la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

Si, un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de correu@tecnoserveis.com, així com de la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contingut opcional

El portal de Tecnoserveis permet a la persona usuària triar la mida del text (normal / gran / + gran) que li convingui. A més, s’ofereix la possibilitat d’activar la pestanya «+ ACCESSIBLE», situada en el lateral superior esquerre, que permet les següents possibilitats d’interacció accessible:

 • Navegació amb teclat
 • Comandaments de veu
 • Navegació amb sons
 • Navegació senzilla amb botons
 • Navegació amb polsador
 • Navegació per a visió reduïda
 • Optimitzat per a ajudes externes
 • Navegació senzilla amb text gran

El lloc web està dissenyat amb la tècnica de disseny «responsive» o adaptatiu, amb la qual es visualitza de forma òptima des d’ordinadors d’escriptori a tauletes i mòbils.

Desplaça cap amunt