Serveis que oferim

Amb l’objectiu d’aconseguir una gestió eficient de l’energia i minimitzar l’impacte sobre el medi ambient, utilitzem la tecnologia més avançada i les solucions més innovadores per a ajudar els nostres clients. Estem convençuts que, gràcies al nostre compromís i a l’elevada qualificació del nostre equip de professionals, continuarem creixent i consolidant-nos com a empresa líder en el sector.

Icono Gota de Agua

Aigua

 • Instal·lacions de fontaneria. Nous projectes, substitució, manteniment…: tot allò necessari per a garantir-ne un funcionament correcte i eficient
 • Instal·lacions de desguassos, depuradores, fosses ecològiques…
 • Instal·lació i manteniment de descalcificadors individuals i comunitaris
 • Bombes i depuradores de piscina: manteniment i tractaments
Instalación por parte de un fontanero
Tratamiento de aguas
Instalación Agua de riego
Icono Luz bombilla

Llum

 • Instal·lacions elèctriques Nous projectes, substitució, manteniment…: tot allò necessari per a garantir-ne un funcionament correcte i segur
 • Quadres elèctrics. Instal·lem i reparem quadres elèctrics adaptats a les necessitats de cada habitatge o local.
 • Il·luminació. Dissenyem sistemes d’il·luminació eficients i adaptats a cada espai.
 • Porters i videoporters. Seguretat i comunicació òptimes en cada habitatge.
Instalación eléctrica
Sistema de iluminación
Operario instalando sistema de seguridad
Icono gas

Gas

 • Aerotèrmia. Aquesta tecnologia de climatització i producció d’aigua calenta permet utilitzar la calor present a l’aire/ambient com a font d’energia. En proporcionar eficiència energètica, reduir les emissions de CO2 i promoure l’ús de fonts renovables, esdevé una alternativa sostenible i prometedora en l’àmbit de la calefacció i refrigeració d’edificis.
 • Geotèrmia. Aquest sistema de climatització utilitza l’energia del subsol per a generar calor i fred en els edificis. En aprofitar la calor natural de l’interior de la Terra mitjançant bombes de calor geotèrmiques, és una opció eficient, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
 • Calderes de gas. Disposem de les calderes de gas líders en el mercat. Instal·lació i manteniment van units en un funcionament i rendiment òptims d’aquests aparells.
 • Solar tèrmica. Utilitzant la radiació solar per a generar calor, aquest sistema proporciona una alternativa neta i renovable per a la producció d’aigua calenta sanitària i la climatització d’espais; contribueix a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i fomenta la transició cap a un model energètic més sostenible.
 • Tractaments d’aire. Oferim solucions per al tractament i la millora de la qualitat de l’aire en espais interiors.
 • Instal·lació de radiadors, terra radiant o refrescant i aerotermos. Són opcions comunes que es fan servir en sistemes de calefacció i refrigeració d’edificis i habitatges. Aquests sistemes ofereixen diverses opcions per a adaptar-se a les necessitats i preferències de cada espai.
 • Instal·lacions i manteniments de canonades de gas, escalfadors i calderes.
Técnico instalación caldera
Imagen de fuego cocina
Operario Instalación caldera gas
Icono aire acondicionado

Sistemes de climatització i ACS

 • Aerotèrmia, sistema d’intercanvi de calor, aire-aire o aire-aigua (RENOVABLE)
 • Geotèrmia, sistema d’intercanvi de terra-aire o terra-aigua
 • Solar tèrmica, per producció d’ACS o calefacció

Tots els sistemes busquen la màxima efectivitat i sostenibilitat amb radiadors, terra radiant, splits o fancoils…

Instalación sistemas de climatización azotea
Esquema de calentar agua para edificios con el sol.
Imagen de suelo radiante
Icono paneles solares

Renovables

 • Solar fotovoltaica. Sistema de generació d’energia elèctrica a través de panells solars fotovoltaics. Permet reduir la dependència de la xarxa elèctrica, minimitzar la petjada de carboni i aprofitar els avantatges econòmics associats a l’autoproducció d’energia sostenible.
 • Solar tèrmica Solucions per a la producció d’aigua calenta sanitària i calefacció amb energia solar tèrmica, optimitzant el consum energètic i promovent l’ús d’energies renovables respectuoses amb el medi ambient.
 • Biomassa. Energia a partir de biomassa, utilitzant fonts renovables como pèl·lets, estelles de fusta o altres residus orgànics per a proporcionar una opció sostenible i econòmica a les persones o empreses que desitgin substituir fonts d’energia convencionals per alternatives més ecològiques.
Paneles solares en tejado
Fuego con pelets
Instalación en edificio solar térmica
Desplaça cap amunt