Què és la geotèrmia?

L’energia geotèrmica permet aprofitar la temperatura que s’emmagatzema al subsol per generar la climatització necessària als edificis. A partir dels dos metres aproximats de profunditat la temperatura es manté constant a un 15º, això fa que sigui un font energètica inesgotable.

Aquesta és la energia que la geotèrmia aprofita per climatitzar els edificis, captant-la a través de diferents sistemes d’intercanvi de calor (o col.lectors). Fins  els col.lectors, la temperatura és transferida, a la vegada, a les bombes de calor geotèrmiques, que actuen com a mitjanceres entre el sistema d’intercanvi del subsòl i el sistema de distribució, responsable de climatitzar el conjunt de l’edifici. La geotèrmia permet tant subministrar calefacció i aigua calenta sanitària, com refrigeració, a través del procés invers.

El rendiment energètic d’un sistema de climatització per geotèrmia és, com a mínim del 450%, tant per a calefacció com per a refrigeració. A més, el sistema és altament ecològic, ja que la energia geotèrmica no requereix de ningun procés de combustió per a climatitzar i, per tant, no genera diòxid de carboni.

Avantatges

  • És una font que evitaria la dependència energètica de l’exterior.
  • Els residus que produeix són mínims i provoquen menor impacte ambiental que els originats pel petroli, carbó, …
  • Ofereix un flux constant de producció d’energia a llarg de l’any, independent de les variacions estacionals com ara les pluges, cabals dels rius, etc.
  • És un complement excel·lent per a les plantes hidroelèctriques, ja que el seu flux no depèn de variacions estacionals (dies ennuvolats, cabal hidrològic…).
  • Serveix com a alternativa a l’energia que s’obté per la crema de matèria fòssil, fissió nuclear o altres medis.
  • Estalvi tant econòmic com energètic, donat que és el sistema de climatització que menys energia consumeix.